Ett nytt korvkoncept

Entreprenören och grisuppfödaren Per Karlsson hade en idé om att skapa ett mervärde för grisens finare delar och bestämde sig för att göra korv av hela grisen.

Från idé till färdig produkt

Idén fanns och kontakter med charkbranschen fanns. Det som saknades var kunskap om regelverk, en marknadsföringsstrategi och ett namn!

Förstudie och produktutveckling

Produktion, hantering och marknadsföring av livsmedel är reglerat i ett flertal olika förordningar, både på EU-nivå och av Livsmedelsverket i Sverige.
Inledningsvis utförde jag en förstudie kring kötthalt och märkning av charkprodukter för att veta vad som gäller.
Samtidigt gjordes ett antal provproduktioner och efter några försök kändes produkten färdig och redo för att komma ut på marknaden. Nu var även kunskapen kring regelverk och förordningar väl förankrad i företaget.

Varumärke

Det som nu saknades var ett varumärke, ett namn, som kunde beskriva denna unika produkt.
Genom samtal med andra livsmedelsproducerande företag kom vi i kontakt med reklambyrån Lundberg & Co som har bred erfarenhet av livsmedelsbranschen. Efter ett inledande möte där produkten och idén presenterades tog de fram ett förslag på varumärke som genast föll oss i smaken.
Slaktarkorv var född!

Marknadsföring

Varumärket var färdigt men samtidigt behövdes det sälj- och marknadsföringsmaterial.
Det var dags för mig att gå över i mer handfast layout och designarbete. Layoutoriginal till etiketter och förpackningsmaterial skulle tas fram. En hemsida behövde byggas och några olika säljbroschyrer skulle tryckas.
Detta innebar nära på dagliga kontakter med tryckerier och leverantörer för att få allt att stämma.

Lansering

Under hösten 2012 var allt färdigt och produkten redo att komma ut i butik.
Lanseringen skedde successivt med hjälp av personliga kontakter och trots små medel kom produkten snart ut i närmare 100 butiker i södra Sverige och i Stockholmsområdet. Detta ledde till att ICA fick upp ögonen för produkten och ville ta in den centralt.
För att kunna leverera till de stora matvarukedjorna krävs att man som leverantör är ansluten till varuhanteringssystemet Validoo. Det komplexa arbetet med att registrera produkterna och skapa Varucertifikat (VCD) tillsammans med kontinuerliga kontakter med inköpsansvarig på ICA tog vid.
I november 2013 introducerades de första produkterna hos ICA centralt och därefter har försäljningen haft en stadig ökning.

Finansiering

Projektet har självklart varit förknippat med kostnader. För att täcka upp för en del av dessa kostnader har finansiering sökts, och beviljats, hos ALMI för produktutveckling och hos Jordbruksverket via regeringens satsning Matlandet Sverige för kostnader kring marknadsföring och lansering av produkten.

Slaktarkorv

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se