Certifiering av livsmedelshantering

Dagligvaruhandeln ställer allt högre krav på de livsmedel som skall säljas i butik. Samtidigt väljer allt fler livsmedelsproducenter att certifiera sin verksamhet och sina produkter för att på ett opartiskt vis få bekräftat att de uppfyller lagar och regler. Det finns flera olika standarder man kan certifieras mot och det finns även olika certifieringsorgan.

IP Livsmedel

Svenskt Sigill AB har grundcertifieringen IP Livsmedel för mindre livsmedelsföretag och småskaliga producenter.
Vi är behjälpliga med att hantera all dokumentation både vid den fullständiga revisionen som genomförs vart annat år och vid egenrevision där emellan.

Strukturera och verifiera

Livsmedelssäkerhet bygger till stor del på struktur; att man har strukturerade rutiner för när, var, hur man hanterar produkterna.
Certifieringsarbetet går igenom alla rutiner och ser till att de är strukturerade och verifierar all information som hanteras i verksamheten.
När det gäller information har ett viktigt fokusområde varit recept och innehållsförteckningar för att undvika vilseledande och felaktigt information på etiketter och liknande. Något som kan vara direkt livsavgörande för allergiska personer.
En stor del av arbetet i certifieringsprocessen består i att ta fram och sammanställa denna information.

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se