Destination Ingeland – en besöksdestination med lokal förankring som attraherar nya besökare

Ingeland är Alf Hambes sagobygd som ligger väster om Nyårsåsen och öster om Havet.
Fast vårat Ingeland sträcker sig mycket längre än så – hela vägen från norra Halmstad till södra Falkenberg och in i skogen mot Slättåkra till.
Det är i denna bygd som vi, boende och verksamma i dialog med Alf Hambe själv, vill skapa Destination Ingeland.

Ingeland är en bygd med starka kulturella traditioner där konst, musik och hantverk spelar en stor roll.
Svensk Turism arbetar efter en strategi för besöksnäringen som definierar fyra positionsteman. Ett av dessa kallas Svenska Kulturupplevelser och handlar om fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Kort och gott handlar det om allt från upplever inom design, historia och traditioner till möten med människor. Delar som passar mycket väl in i Destination Ingeland!

Kattegattleden och kombinationen av den kustnära naturen och inlandets skogar har stor attraktionskraft på såväl svenska som utländska turister. I området finns det idag ett flertal intressanta företag som var och en kan ses som en enskild besöksanledning.

Området ska utvecklas som en sammanhållen destination och samtidigt stärka företagens möjlighet att förlänga säsongen genom att organisera deltagarnas resurser och idéer till fler unikt sammansatta, säljbara paket.

Tillsammans skapar vi Destination Ingeland – där företag, föreningar och boende, genom samverkan utvecklar en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare.

Harplinge Inköpsförening Ek. för. (Harplinge Lantmän) har varit projektägare.
Projektet har finansierats med EU-medel genom Lokalt Ledd Utveckling Halland och Jordbruksverket, via Landsbygdsprogrammet och har arbetat enligt Leadermetoden.

I mars 2022 tog projektet steget över till att drivas vidare i en ekonomisk förening.

Destination Ingeland

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se