Kustnära vandringsled genom Halland

Region Halland planerar att anlägga en kustnära vandringsled genom Halland i samarbete med de halländska kustkommunerna.

I uppdraget ingår att ha kontakt med berörda markägare i Halmstads och Falkenbergs kommuner. I arbetet ingår även att kartlägga förutsättningar på plats i nära dialog med ansvariga på kommunerna.

Uppdraget har även utökats till att inkludera Hallandsleden inland för Halmstads kommun.

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se