Året var 1992 när utgrävningarna av Slöingeboplatsen inleddes. Vintern 1991 hade amatörarkeologen Dennis Likus varit ut på åkrarna i utkanten av Slöinge när han hittade en liten guldbit i marken. Guldbiten, eller Guldgubben som det kallas, skulle visa sig leda till en hövdingaboplats som hade varit ett ekonomiskt och religöst centrum redan på 500-talet e.Kr.

2022 är det 30 år sedan utgrävningarna av boplatsen inleddes och det stora fyndet av guldgubbar gjordes. I samarbete med Berte museum vill vi lyfta detta viktiga fynd och skapa en större medvetenhet om vår lokala historia men även sätta den i ett större, nationellt perspektiv.

Under sommaren arrangeras en Jubileumsutställning på Berte museum där fyndet lyfts fram.

Projektet finansieras med kulturprojektmedel från Region Halland.

Raskov Utveckling AB
Veckogatan 1
305 65 Vilshärad

Telefon: 070-538 32 82
E-post: info@raskovutveckling.se