Trafikverket – Susedalens Rastplats

På uppdrag av Trafikverket genomfördes en förstudie under våren 2014 för att titta på hur man kan utveckla Susedalens rastplats till att bli den opitmala rastplatsen.

Arbetet skedde i nära kontakt med Lokal Diner som idag har servering på rastplatsen.

Susedalen är en rastplats med många möjligheter framför allt på grund av sin storlek, natursköna omgivning och strategiska placering mitt i Halland.

Några av möjligheterna fokuserar på en bättre trafikmiljö för bilister, andra fokuserar på att skapa attraktivitet åt turister. Gemensamt för alla möjligheterna är att de, enskilt eller tillsammans, skapar en ökad trafiksäkerhet eftersom de bidrar till att trafikanterna väljer att stanna till en extra stund.

Förstudien finns att läsa i sin helhet här.