Strand och Kultur Laholm

En mötesplats inom scenisk konst och eget skapande

Med utgångspunkt från stranden och kustmiljön i Mellbystrand och Skummeslövsstrand skall en mötesplats utvecklas där spontana kulturhändelser skapar möten mellan människor och där kulturen blir tillgänglig för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund.

Projektet skall genom workshops, seminarier och sceniska uppsättningar göra den sceniska konsten tillgänglig och folk ska kunna mötas över gränserna, både på scen och bakom scen, oavsett tidigare erfarenheter av att arbeta med kultur och sceniska framträdanden.

Projektet är initierat av Kristina Sahlberg som driver Strandteatern i Mellbystrand och har beviljats finansiering genom Lokalt Ledd Utveckling Halland med medel från Landsbygdsprogrammet enligt Leadermetoden.