Pedagogisk verksamhetsutveckling

Plönningegymnasiet

På Plönningegymnasiet finns idag en utbildning för ungdomar med ADHD/Aspergers syndrom.
Ursprunget till utbildningen var en förfrågan från de halländska kommunerna till Region Halland om möjligheterna att starta något inom länet för att på så vis slippa skicka iväg dessa ungdomar långt hemifrån.

Förstudie

Under hösten 2006 genomförde jag en förstudie på uppdrag av Region Halland där jag inledningsvis kontaktade de utbildningsansvariga förvaltningarna för att förankra arbetet i respektive kommun .
Befintliga utbildningsalternativ kartlades, en uppskattning av antalet barn/ungdomar i behov av specialanpassad utbildning gjordes, politiker kontaktades och informerades, nätverk med studievägledare och intresseorganisationer bildades.

Projektutveckling

Förstudien resulterade i att Region Halland beslutade sig för att gå vidare och djupare undersöka förutsättningarna för att starta en behovsanpassad utbildning på Plönningegymnasiet
Under 2007 arbetade jag med att kartlägga tänkbara lokaler, dra upp riktlinjer för studieplaner och ta fram en kostnadskalkyl för ett specialutformat gymnasieprogram för ungdomar med olika neuropsykiatriska funktionshinder.

Starten blir ett avslut

När den första kullen elever kom till Plönninge hösten 2008 hade jag redan gått vidare med andra projekt inom Region Halland. Det som hade börjat som en förstudie hade nu gått över till den ordinarie verksamheten och mitt arbete som projektutvecklare och projektledare var därmed avslutat.
Men det är just i överlämnandet som jag kan känna stolthet och glädje när jag ser att mitt arbete ger resultat!