Laholms kommun – Saluhall förstudie

Inom ramen för LEADER blev Laholms kommun beviljade medel för att genomföra en förstudie kring en Saluhall.

Förstudien skulle kartlägga förutsättningarna för att starta och etablera en Saluhall med lokalproducerade livsmedel och genom den skapa förutsättningar för utveckling av landsbygdsföretagandet i kommunen.

Uppdraget med förstudien innebar bl.a. personliga intervjuer med livsmedelsproducenter i området, vilket gav  en god inblick i det lokala utbudet.