Uppdrag och projekt

Genom åren har vi genomfört flera olika uppdrag och projekt. Här kommer kort information om några av dem.

Strand och Kultur Laholm

En mötesplats inom scenisk konst och eget skapande.

Fiber Tönnersjö – Stjärnarp med omnejd

Initiera och driva projekt med fiberutbyggnad i området, delvis inom Landsbygdsprogrammet.

Trafikverket – Susedalens rastplats

Förstudie över hur Susedalens rastplats kan utvecklas till den optimala rastplatsen.

Laholms kommun – Saluhall

Förstudie om saluhall i Laholm.

Slaktarkorv

Utveckling och lansering av nytt korvkoncept och genomgång av gällande regelverk kring livsmedelsproduktion. Webbproduktion och framtagande av förpackningsmaterial.

Kadaverhantering

Förstudie alternativa lösningar för hantering av kadaver i slaktgrisproduktion för energiutvinning.

Region Halland – Pedagogisk verksamhetsutveckling

Plönningegymnasiet – Förstudie och verksamhetsutveckling av utbildningsalternativ för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder.

IP Livsmedel

Genomför IP Certifiering för livsmedelshantering och framtagande av HACCP-plan.