Företagarnätverk

Som småföretagare är man många gånger ensam i sitt företagande och då kan det vara givande att träffa andra företagare. Samtidigt gäller det att hitta en minsta gemensamma nämnare för nätverken.
Vi driver företagarnätverk i serviceorterna i Halmstads kommun där den geografiska tillhörigheten är det som binder oss samman.

Harplinge-Getingebygdens Företagarnätverk Eldsbergabygdens Företagarnätverk Oskarströms Företagarnätverk