Destination Ingeland

Destination Ingeland är ett initiativ till samarbete som har väckts bland företagarna i bygden norr om Halmstad och söder om Falkenberg.Destination Ingeland

Projektet finansieras med EU-medel genom Jordbruksverket, via Landsbygdsprogrammet och genom Lokalt Ledd Utveckling Halland och ska arbeta enligt leadermetoden.

Harplinge Inköpsförening Ek. för. (Harplinge Lantmän) är projektägare.

Projektet vänder sig till alla företagare, föreningar och boende i området som har ett intresse av att vara delaktiga.

Vi skall skapa Destination Ingeland – där företagen genom samverkan – tillsammans skapar en besöksdestination som får större attraktionskraft gentemot besökare och som strävar mot exportmognad.