Harplinge-Getingebygdens Näringslivsdag, 7 februari 2020

Lönsamhet förutsätter hållbarhet – så väl globalt som lokalt

Frågan om hur hållbarhet kan leda till lönsamhet har diskuterats i några år men idag är hållbarhet snarare en förutsättning för lönsamhet.
Kunder och besökare efterfrågar varor och tjänster som produceras på ett hållbart sätt.
Och för att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft måste företagen kunna erbjuda en arbetsplats som bidrar till en positiv hållbarhetsutveckling, såväl lokalt som globalt.

Länk till anmälan via Googleformulär.
8.00-8.30 Miniexpo med våra sponsorer och lokala företag.
8.30 Talarna börjar

Harplinge-Getingebygdens Företagarnätverk

Urszula Hansson, Särskilt sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen

Urszula kommer att ge oss flera ögonöppnare på varför social hållbarhet och jämställdhet är viktiga konkurrensfördelar för att locka till sig både kunder och besökare men även i rekryteringsprocessen.

Fika och mingel i Miniexpon

Helena Stenström, Hållbarhetschef, Bertegruppen / SIA Glass

Som 14:e generationen i familjeföretaget Bertegruppen vet Helena att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Hållbarhet är en affärskritisk fråga och en avgörande faktor för att rekrytera rätt kompetens. Dagens unga vill arbeta i hållbara, ansvarstagande företag.

Mingel i Miniexpon

Inbjudan Näringslivsdag Harplinge-Getingebygden

Frida Stranne, Fil dr. Freds- och utvecklingsforskning, Lektor i Statsvetenskap, Högskolan i Halmstad

Det kommande presidentvalet i USA är en fråga vi kommer att få höra Frida prata om många gånger under 2020. Fast hos oss berättar hon hellre om vad det betyder att få bo och leva här, i Mannarp utanför Harplinge, men också om hur det globala miljöhotet kräver att vi utvecklar det lokala för framtiden.

12.30-tiden Förmiddagen avslutas.

Länk till anmälan: https://forms.gle/vGU9CuFfh4aemB1w5